logo
D304 - Gestió i administració d'un moodle de centre
Guia

Guia

Presentació

Es tracta d'un curs que dóna per fet que el centre ja disposa d'un espai Moodle, ja sigui a Àgora, un servidor extern contractat o bé un servidor propi al centre. Això vol dir que no s'explicarà com instal·lar-ho/actualitzar-ho ni com afegir mòduls, filtres, temes, idiomes nous.

Aquesta proposta es basa en les tasques que es fan durant el curs i que es repeteixen any rere any.

Per tant, la divisió dels mòduls, enlloc de fer-la girar al voltant de les funcionalitats de Moodle, està pensada en funció de les tasques, en ordre cronològic, que s'han de fer a cada centre educatiu durant el curs escolar per posar en marxa i utilitzar l'espai Moodle. D'aquesta forma, a més de veure les funcionalitats de Moodle es poden donar recomanacions/consells de bones pràctiques a fer en cadascun dels moments del curs escolars.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

  • Configurar i administrar l'espai Moodle del centre docent.
  • Personalitzar l'aparença.
  • Conèixer estratègies per facilitar la gestió dels usuaris i cursos.
  • Adquirir algunes habilitats per facilitar el manteniment anual.

Continguts

Els mòduls són:

  • Mòdul 1: Configuració inicial de l'espai Moodle
  • Mòdul 2: Personalització del lloc
  • Mòdul 3: Gestió de cursos
  • Mòdul 4: Gestió del professorat
  • Mòdul 5: Gestió de l'alumnat
  • Mòdul 6: Manteniment i tancament del curs

Aquests mòduls estan formats per un conjunt de pràctiques comentades pas a pas, a les quals s'hi intercalen explicacions teòriques. Convé realitzar-les en l'ordre que es proposa, ja que sovint en una pràctica s'aprofiten materials/coneixements adquirits en les anteriors.

Esquema dels mòduls

Coneixements previs

És necessari tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, així com la navegació per Internet i el processador de textos.

A més, aquest curs és complementari al curs D204 - Ús i dinamització de Moodle i, tot i que no és indispensable haver-ho fet, sí que és recomanable tenir uns coneixements mínims sobre el funcionament de Moodle com a entorn d'aprenentatge virtual.

Requeriments tècnics

Quan es treballa amb Moodle és recomanable utilitzar el Mozilla Firefox ja que la visualització dels elements està optimitzada per aquest navegador web.

Fonts documentals

 


Inici

Generalitat de Catalunya
Creative Commons License
XTEC