IHMC Public Cmaps (3)

        Users (create your own folder...)
        COMPBAS

            Bloom.era digital.gif
            El treball per competències bàsiques.cmap
            Productes i rúbriques.url
            Recursos seqüència didàctica.url
            Rúbriques.url
            SD_metodologies_cata.pdf
            Taxonomia de Bloom per a l'era digital.url